FLIGHTCLUB中文站

韦德曝光 Li-Ning Way of Wade 4

发布时间: 2015-08-18 14:15 浏览次数: -
韦德之道,Li-Ning,Way of Wade 4 韦德之道 韦德曝光 Li-Ning Way of Wade 4

韦德在自己的 Instagram 上曝光了同李宁合作的第四款签名战靴 Li-Ning Way of Wade 4。
 
延续了韦德之道一贯的鞋身轮廓,进入第四代产品,在鞋面呈现上更为简洁,黑色鞋面搭配白色中底,外底的红色托衬则为简洁的整体感受带来更多的亮点。 

韦德之道,Li-Ning,Way of Wade 4 韦德之道 韦德曝光 Li-Ning Way of Wade 4

-- 广告 --

评论区
JUST SAY IT!
广告
广告